Cofrestru


Cofrestru gyda'r RhGMBC

Gall ysgolion a cholegau gyflwyno cais ar-lein i gofrestru gyda'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n rhad ac am ddim gwneud hynny ac mae yna lawer o fuddion.

Cofrestrwch Nawr

Buddion Cofrestru

Mae ysgolion a cholegau cofrestredig yn derbyn cyfrif athro am ddim am yr adnoddau Integral helaeth ar-lein i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg Bellach, gan gynnwys:

  • deunyddiau am Mathemateg Bellach a phob modiwl Safon Uwch cymhwysol ar gyfer cymwysterau etifeddiaeth
  • deunyddiau am Mathemateg Bellach ac elfennau mecaneg ac ystadegau cymwysterau 2017
  • deunyddiau cyfoethogi ar gyfer myfyrwyr mathemateg Safon Uwch a TGAU

Fe'ch gwahoddir hefyd i gymryd rhan mewn diwrnodau astudio, gweithgareddau cyfoethogi myfyrwyr a datblygiad proffesiynol a drefnir gan y RhGMBC. Mae ysgolion a cholegau cofrestredig hefyd yn cael cyfle i ddefnyddio cyfleusterau tiwtorio'r RhGMBC.