Myfyrwyr

Gall y Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach eich helpu gyda chyngor ar ddewis Mathemateg Bellach, adolygu, cymwysiadau prifysgol, adnoddau a gweithgareddau cyfoethogi, a hyfforddiant, pan nad yw ar gael trwy eich ysgol neu goleg


Os hoffech astudio Mathemateg Bellach Safon Uwch/Uwch Gyfrannol ond methu gwneud hynny yn eich ysgol/coleg, naill ai am nad ydynt yn ei gynnig ar hyn o bryd, neu oherwydd ei fod yn gwrthdaro â'ch pynciau eraill sydd wedi'u hamserlennu, yna siaradwch â'ch athro mathemateg neu bennaeth mathemateg am y posibilrwydd o dderbyn hyfforddiant gan RGMB. Bydd angen i'ch ysgol neu'ch coleg gysylltu â'ch Cydlynydd Ardal RhGMB lleol i drefnu hyn.

Os na all eich ysgol neu'ch coleg eich helpu, am ba reswm bynnag, cysylltwch â'ch Cydlynydd Ardal RHGMB lleol yn uniongyrchol.

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer eich Cydlynydd Ardal RHGMB lleol trwy ddewis y rhanbarth perthnasol o'r ddewislen Rhanbarthau neu drwy glicio ar y map ar yr ochr dde.