Astudiaethau Achos

Myfyrwyr

 • Amaan Abbasi - Ysgol Dyffryn Conwy
 • Darllen Mwy...

 • Alex McGinty - Ysgol Lewis Pengam
 • Darllen Mwy...

 • Gwenallt Jones - Ysgol Bro Teifi
 • Darllen Mwy...

 • Sian Phillips - Ysgol Dewi Sant
 • " Cyn dechrau 'r cwrs roeddwn i'n poeni am y gwersi ar-lein, ond fe wnes i arfer defnyddio 'r arddull rhyngweithio gwahanolac roeddwn i'n gallu dysgu o 'r gwersi hyn mor hawdd ag addysgu wyneb yn wyneb " Darllen Mwy...

 • Rokas Bakutis - Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • " Darparodd FMSPW adnoddau da iawn fel y sesiynau adolygu ym Mangor a'r wefan Integral " Darllen Mwy...

 • Corey Jones - Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • " Roeddwn yn ei weld yn hynod ddiddorol, gan gymryd cysyniadau rwyf wedi eu dysgu ac yn dysgu yn y mathemateg Safon Uwch a 'u defnyddio mewn gwahanol ffyrdd " Darllen Mwy...

 • Christian Jones - Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • "Rwyf hefyd yn meddwl bod defnyddio FMSPW Cymru yn fonws enfawr, gan ei fod yn profi gallwch astudio yn effeithiol, effeithlon ac yn annibynnol." Darllen mwy...

 • William Thomas - Ysgol Bro Gwaun
 • "Mae astudio drwy Raglen Gymorth Mathemateg Bellach yn dangos i brifysgolion eich bod yn unigolyn cyflawn sy'n gallu meddwl yn rhesymegol ac astudio yn annibynnol. " Darllen mwy...

 • Jessica Akins - Connah's Quay High School
 • "Roedd y cwrs yn ddefnyddiol iawn, ac rwy 'n credu y byddai o fudd i lawer o fyfyrwyr eraill i'w gwblhau gan y gall helpu â 'r gofynion gradd ar gyfer ceisiadau Prifysgol." Darllen mwy...

 • Arkady Wey - Sir Thomas Picton School
 • "Byddwn yn argymell y cymhwyster i unrhyw un sy'n mwynhau her, ac sydd o anian mathemategol. " Darllen mwy...

 • Anna Clancy - Ysgol Maesydderwen
 • "Fe wnes i fwynhau'r cwrs oherwydd bod y pynciau yn fwy heriol a diddorol nag i Fathemateg Safon Uwch arferol. Byddwn yn bendant yn argymell Mathemateg Bellach i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mathemateg ac sy'n meddwl am wneud gradd Mathemateg yn unrhyw le. " Darllen mwy...

 • Wayne Edwards - Sir Thomas Picton School
 • "Cefais diwtoriaid gwych gyda FMSPW Cymru, a oedd yn hawdd iawn i gyfathrebu gyda hwy er bod y gwersi ar-lein, a helpodd i mi gwblhau 'r cwrs ac ennill y radd A* angenrheidiol mewn Mathemateg Pellach" Darllen mwy...

 • Joseph McCambridge - Ysgol Bro Pedr
 • "Roedd y gwersi ar-lein yn hawdd i gael mynediad iddynt ac roedd yn ffordd newydd diddorol o ddysgu." Darllen mwy...

 • Rebecca Thomas - Gowerton School
 • "Byddwn yn bendant yn argymell cymryd y pwnc, yn enwedig i'r rhai sy 'n meddwl am radd yn seiliedig ar Fathemateg a hyd yn oed i'r rhai sydd ond yn mwynhau Mathemateg ond a fyddai 'n hoffi gweithio drwy destunau ychydig yn fwy anodd a gwthio eu gallu ymhellach." Darllen mwy...

 • Mike Jarrett - Ysgol Syr Thomas Jones
 • "Mae'r cwrs Mathemateg Bellach yn caniatáu i chi ddefnyddio technegau o 'r cwrs Mathemateg Safon Uwch mewn sefyllfaoedd llawer mwy datblygedig a manwl, sy'n rhoi gwell dealltwriaeth i chi o sut y gellir eu defnyddio. " Darllen mwy ...

 • Eve Clune-Clarkson - St Martin's School
 • "Rydw I mor galch I mi gymryd mathemateg bellach, gwnaeth I mi syrthio mewn cariad a mathemateg " Darllen mwy ...

 • Emlyn Williams - Ysgol Syr Thomas Jones
 • "Roedd astudio Mathemateg Bellach yn golygu llawer o waith called ac astudio annibynnol I mi ond roedd yn bendant yn werth chweil, a helpodd I mi ddatblygu fy sgiliau datrys problemau ac ymchwil . " Darllen mwy...

  Athrawon

 • Ms Angharad Parsons - Gowerton School
 • "Rwyf yn gweld y FMSPW yn hynod o ddefnyddiol, yn bennaf yn rhoi 'r cyfle i ennill cymhwyster nad oeddem yn gallu ei ddarparu ar gyfer y disgyblion, a hefyd o ran darparu dosbarthiadau adolygu hynod ddefnyddiol y gall pob un o'r chweched dosbarth ei ddefnyddio. " Darllen mwy...

 • Andrea Picton-Davies - Head of Mathematics - Sir Thomas Picton School
 • "Mae ein cydweithrediad â FMSPW Cymru wedi profi i fod yn gweithio 'n dda. Fel mewn llawer o ysgolion eraill, nid yw ein dosbarth Mathemateg Bellach UG yn cael ei hamserlennu ac rydym yn gwerthfawrogi cymorth y FMSPW Cymru yn fawr iawn." Darllen mwy...

 • Colin Fleming - Head of Mathematics - Ysgol Brynhyfryd
 • "Mae'r myfyrwyr wedi gweld trylwyredd ychwanegol y cwrs o fudd i 'whastudiaeth Mathemateg Lefel A yn ogystal â darparu sylfaen ehangach argyfer astudio yn y dyfodol." Darllen mwy...

 • Gareth Chivers - Pennaeth Mathemateg- Athro a Thiwtor FMSPW - Ysgol Uwchradd St John Baptist
 • "Rwyf wedi anfon myfyrwyr i'r Dosbarth Meistr Algebra Uwch. Mae hyn yn gwella eu hyder wrth ddatrys problemau a defnyddio eu medrau algebraidd. Mae hefyd yn rhoi profiad amhrisiadwy iddynt gwrdd â chyd-fyfyrwyr o ysgolion eraill ar Gampws y Brifysgol . " Darllen mwy...

  Datblygiad Proffesiynol Parhaus

 • Helen Hayes - Ysgol Bryn Elian
 • "Cwrs rhagorol oedd yn cynnwys maes llafur FP1 i gyd. Rwy 'n teimlo'n llawer mwy hyderus nawr gyda esboniadau a rhesymeg y tu ol i ddulliau. " Darllen mwy ...

 • Laura Makarek - Ysgol Cil-y-Coed
 • "Mae 'n rhoi cyfle i chi ddysgu technegau newydd, nid yn unig gan y tiwtor, ond gan yr athrawon eraill ar y cwrs. Mae wedi rhoi hyder i mi gyflwyno FP1. " Darllen mwy ...

 • Stuart Ball - Ysgol Gyfun Caerllion
 • "Mae gennyf wybodaeth llawer dyfnach o'r cwrs ac rwy 'n teimlo'n hyderus i fynd i 'r afael â llawer o bynciau o nifer o ddulliau gwahanol. . " Darllen mwy ...

  Rhieni

 • Rhiant Myfyriwr Sy'n Astudio Lefel A ym Mathemateg Bellach - Ysgol Maesydderwen
 • "Byddai unrhyw blentyn sydd â diddordeb mewn mathemateg neu bynciau sy'n seiliedig ar fathemateg yn elwa'n fawr o gymryd Mathemateg Bellach gan ei fod yn ehangu eu gwybodaeth ac yn rhoi dechrau da iawn ar gyfer unrhyw astudiaeth pellach." Darllen mwy...

  Trosglwyddo i Brifysgol

 • Jasmine Shao - Ysgol Penglais School - University of Cambridge
 • "Byddwn yn argymell yn arbennig y disgyblion sy'n dymuno mynd ymlaen i astudio pwnc STEM i astudio Mathemateg Bellach " Darllen mwy...

 • Emlyn Williams - Ysgol Syr Thomas Jones - Durham University
 • "Heb fathemateg bellach, byddai'n rhaid i mi fod wedi treulio llawer mwy o amser yn ystod y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn yn ef'r mathemateg a wynebais yn fy ngradd " Darllen mwy...

 • Leah Clarke - Ysgol Tregwyr - Durham University
 • "Helpodd Mathemateg Bellach cymaint yn y flwyddyn gyntaf. Mae'r holl fatricsau yn FP1 wedi bod o gymorth sylweddol mewn Cyfrifiadureg. '" Darllen mwy...

 • Ryan Colclough - Ysgol Uwchradd Y Fflint - University of Warwick
 • "Credaf fod Mathemateg Bellach wedi fy helpu i gael y lle. Dwi ddim yn credu fy mod i wedi cwrdd ag unrhyw un yma sydd heb wneud Mathemateg Bellach Safon Uwch. '" Darllen mwy...

 • Anna Clancy - Ysgol Maesydderwen - Cardiff University
 • "Byddwn yn sicr yn argymell astudio Mathemateg Bellach i unrhyw un sy'n ystyried gwneud unrhyw radd gwyddoniaeth, ac yn enwedig yn gwneud hynny drwy FMSPW oherwydd eich bod wedyn yn gallu dysgu llawer yn fwy annibynnol, a fydd yn werthfawr i chi yn ystod eich gradd '" Darllen mwy...

 • Cicely Griffiths - Gowerton School - Plymouth University
 • "Nid yn unig helpodd astudio Mathemateg Bellach i mi gael i fewn, ond fe wnaeth e wneud fy mlwyddyn gyntaf gymaint yn haws hefyd. Rwy'n cofio meddwl 'wow, dwi wedi gwneud hyn yn barod!'" Darllen mwy...

 • Ben Cooke - Denbigh High School - Durham University
 • "Mae'r fathemateg yr ydych yn astudio yn Fathemateg Bellach yn union yr hyn yr ydych yn ei wneud yn y Brifysgol, rydych wedi eich paratoi mor dda. Nid yn unig mae'n eich helpu i fynd i mewn i'r Brifysgol rydych chi eisiau mynd iddo, ond mae'n gwneud eich blwyddyn gyntaf gymaint yn haws" Darllen mwy...