Adnoddau Hunan-Astudio 2020/2021

Bydoedd Mathemategol

 • Problemau yn llawn cynnwys Mathemategol. cliciwch yma
 • Fideos Sesiynau Pontio

 • Astudiaeth fathemategol o CA5 i'r Brifysgol Am wybodaeth Cliciwch yma
 • Cliciwch yma ar gyfer dolenni fideo
 • Cymraeg cliciwch yma
 • Mathemateg o CA4 i CA5 - TGAU i Safon Uwch Cliciwch yma
 • Gwreiddio Gwybodaeth Pwnc ar gyfer Mathemateg Bellach - blwyddyn 12 a 13

 • Cydgrynhoi dealltwriaeth o gysylltiadau mathemategol Cliciwch yma
 • Isod mae detholiad o adnoddau am ddim – fideos adolygu ac ystafell ddosbarth wyneb i waered ar gyfer Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach.

  Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad UG

 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad UG U1 Pur Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad UG U2 Ystadegaeth Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad UG U2 Mecaneg Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad A2

 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad U3 Pur Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad U4 Ystadegaeth Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad U4 Mecaneg Cliciwch yma
 • Fideos Ystafell Ddosbarth Mathemateg UG Wyneb i Waered UG

 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad UG U1 Pur Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Cwestiynau Mathemateg Arholiad UG U2 Ystadegaeth Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach UG

 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach U1 Pur. Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach Ystadegaeth U2 Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach Mecaneg U3 Cliciwch yma
 • Fideos Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered Mathemateg Bellach UG

 • Fideo Ystafell wyneb i waered Mathemateg Bellach U1 Pur Cliciwch yma
 • Fideo Ystafell wyneb i waered Mathemateg Bellach U2 Ystadegaeth Cliciwch yma
 • Fideo Ystafell wyneb i waered Mathemateg Bellach U3 Mecaneg Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach A2

 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach U4 Pur Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach Ystadegaeth U5 Cliciwch yma
 • Fideos Adolygu Mathemateg Bellach U6 Mecaneg Cliciwch yma
 • Fideos Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered Mathemateg Bellach A2

 • Fideo Ystafell wyneb i waered Mathemateg Bellach U4 Pur Cliciwch yma
 • Fideo Ystafell wyneb i waered Mathemateg Bellach U5 Ystadegaeth Cliciwch yma
 • Fideo Ystafell wyneb i waered Mathemateg Bellach U6 Mecaneg Cliciwch yma