Adnoddau Atgyfnerthu Mathemateg CA5 - Canllaw i Athrawon

Cyfres o un ar ddeg fideo yw'r rhain gyda thaflenni cwestiynau ac atebion, a gynhyrchwyd gan RhGMB Cymru yn Haf 2020, i helpu myfyrwyr i bontio mathemateg TGAU i fathemateg Safon Uwch.

Mae'r holl adnoddau yn Saesneg a Chymraeg.

 • Yma gweler y nodiadau, y taflenni gwaith a'r atebion dwyieithog i pob sesiwn;

  Cliciwch ar y teitlau isod i weld y fideos.

  A: Datrys Problemau (2 fideo)

 • A1:Ymchwiliad Mathemategol (35 munud)Ymchwiliad i ddyddiadau heb unrhyw ddigidau ailadroddus; ymchwiliad i rifau â digidau sy'n adio i 8, neu werthoedd eraill; Fideo
 • A2: Problemau ac Algorithmau (35 munud) Cyflwyniad i'r syniad o algorithmau, gan gynnwys cyfrifo diwrnod yr wythnos o'r dyddiad; a golwg ar rai problemau.Fideo
 • B: Atgyfnerthu Mathemateg Safon UG (6 fideo)

 • B1: Algebra (25 munud) Syrdiau, indecsau, ffactorio, ffracsiynau algebraidd, cwblhau'r sgwâr, theoremau gweddill a ffactor, hafaliadau cydamserol.Fideo
 • B2: Geometreg gyfesurynnol (35 munud) Canolbwyntiau, pellter, graddiant, llinellau paralel a pherpendicwlar, hafaliad y llinell o ystyried graddiant a phwynt, croestoriad cwadratig a llinell.Fideo
 • B3: Prawf Algebraidd (50 munud) Enghreifftiau wedi'u gweithio o brofion algebraidd diddwythol, gan gynnwys defnyddio'r dull disbyddu.Fideo
 • B4: Calcwlws Differol (45 munud) Differu mynegiadau syml, hafaliad tangiad i gromlin, darganfod ac adnabod pwyntiau arhosol, differu o egwyddorion sylfaenol. Fideo
 • B5: Calcwlws Integrol (25 munud) Integru mynegiadau syml, darganfod hafaliad cromlin o'r ffwythiant graddiant a phwynt, dod o hyd i'r arwynebedd o dan graff. Fideo
 • B6: Cyflwyniad i fathemateg Gymhwysol (40 munud) Ystadegaeth: amrywiant a gwyriad safonol, diagramau Venn, dosraniadau, profi rhagdybiaeth; Mecaneg: fectorau, hafaliadau mudiant â chyflymiad cyson, ail deddf Newton, mudiant ar blân. Fideo
  • C: Blasu Mathemateg Bellach (3 fideo)

  • C1: Blas ar Fathemateg Pur MB (55 munud) Trin matricsau, trawsffurfiadau gan ddefnyddio matricsau, symiant cyfresi, fformiwla Euler. Fideo
  • C2: Blas ar Rifau Cymhlyg (45 munud) Y syniad o i =√(-1), diagram Argand a thrin mynegiadau cymhlyg ar ffurf Cartesaidd x + iy. Fideo
  • C3: Blas ar fathemateg Gymhwysol MB (35 munud) Llinellau atchwel a gwrthdrawiadau. Fideo
  • Unrhyw gwestiynau neu adborth, cysylltwch â fmspwales@swansea.ac.uk