Integral

Mae'r adnoddau ar-lein Integral yn cefnogi addysgu Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch ar gyfer CBAC a manylebau eraill.

Mynediad i fyfyrwyr RhGMB

Mae gan fyfyrwyr sy'n cael eu tiwtora gan y RhGMB fynediad i Integral i'w cefnogi yn eu hastudiaethau. Mae'r wefan yn cynnwys miloedd o dudalennau o adnoddau gyda channoedd o adnoddau rhyngweithiol ac asesiadau amlddewis.

Wrth gofrestru gyda'r RhGMB, er mwyn ennill un cyfrif Integredig staff am ddim, cytunir y bydd y defnyddiwr yn cadw at y telerau ac amodau a nodir isod.

  • Rydych yn cytuno mai staff mathemateg yn eich sefydliad yn unig fydd yn defnyddio'ch cyfrif Integral ac na fydd ar gael i fyfyrwyr.
  • Ni chaniateir lanlwytho adnoddau Integral i unrhyw wefan arall o dan unrhyw amgylchiadau. Mae hyn yn cynnwys unrhyw safle sydd ond yn hygyrch yn lleol fel amgylchedd dysgu rhithwir ysgol/coleg neu fewnrwyd ysgol/coleg.
  • Rydych chi'n deall y gallwch chi ddefnyddio'r adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu yn eich adran fathemateg, gan gynnwys arddangos adnoddau i fyfyrwyr a dosbarthu cop├»au caled o asesiadau ffurfiannol i fyfyrwyr.

Mynediad am ddim i ysgolion a cholegau cofrestredig

Mae ysgolion a cholegau sy'n cofrestru gyda'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach yn derbyn un cyfrif Integral staff i gael mynediad at adnoddau.