Adnoddau Safon Uwch


Adnoddau Integral Ar-Lein

Mae ystod eang o adnoddau ar gyfer dysgu Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch ar gael ar wefan Integral. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim i ysgolion / colegau sydd wedi'u cofrestru gyda'r RhGMB ac yn cynnwys adnoddau addysgu ar gyfer unedau Cymhwysol CBAC ynghyd ag adnoddau ar gyfer yr unedau Safon Uwch Pur, Ystadegau a Mecaneg.

Adnoddau Datrys Problemau Ôl-16

Gellir dod o hyd i adnoddau ychwanegol i gefnogi datrys problemau ar y dudalen Cyfoethogi a STEP, AEA a MAT.

Adolygu Safon Uwch

Am fideos cyngor ac adolygu gweler y dudalen Adolygu.

Gwefan MEI

Mae gan wefan MEI adnoddau pellach i athrawon:


Adnoddau Mecaneg

Modelu gyda'r Dynakar

Mae'r Dynakar yn cyfathrebu'n ddi-wifr â chyfrifiadur a gellir ei ddefnyddio i gasglu data cywir o'i ddadleoliad a'i gyflymder wrth iddo rolio ymlaen.

Gellir ei ddefnyddio mewn amryw o ffyrdd, megis ymchwilio i graffiau symud, arbrofion cinemateg, modelu gyda Deddfau Newton ac ymchwilio i rymoedd.

 • Teacher's Guide and Introduction to Exploratory Data Analysis with the Dynakar>
 • Galileo's Experiment worksheet>
 • Galileo's Experiment - Investigating Angle of Incline notes
 • Galileo's Experiment - Investigating Mass of Car notes
 • Galileo's Experiment - Investigating Air Resistance notes
 • Rolling Uphill worksheet
 • Resistance Force worksheet

Mecaneg ar Waith

Am syniadau eraill ar gyfer gwaith ymarferol mewn mecaneg gellir lawrlwytho llyfr gwaith Mechanics in Action o eLyfrgell y Ganolfan STEM Genedlaethol. Mae hyn yn cynnwys 53 o ymchwiliadau ymarferol gyda nodiadau athrawon manwl ac esboniadau o'r modelau mathemategol.

Adnoddau Datrys Problemau Safon Uwch

Problemau Gwaith Grŵp Safon Uwch

Dyma wyth gweithgaredd y gellir eu defnyddio gyda grwpiau o 4 i wella sgiliau datrys problemau ac atgyfnerthu cysyniadau Safon Uwch.

Ymarfer Datrys Problemau Blwyddyn 12

Mae'r taflenni hyn yn ffurfio cyfres a ddyluniwyd i'w defnyddio gan fyfyrwyr yn ystod blwyddyn 12. Nid yw'r un o'r cwestiynau'n rhagdybio unrhyw wybodaeth sylweddol am fathemateg blwyddyn 12.

Ddosbarthiadau Haf Datrys Problemau Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13

Isod mae cyfres o adnoddau ar gyfer dosbarthiadau meistr datrys problemau sy'n addas ar y cyfan i'w defnyddio gyda myfyrwyr ar ddiwedd blwyddyn 12 neu yn ystod blwyddyn 13.

Cerdyn Post Mathemateg Addysg Uwch

Atebion

Fideos Cyfoethogi

Mae'r fideos byr hyn wedi'u cynllunio i gefnogi a gwella'ch dealltwriaeth o rai o'r cysyniadau allweddol sydd wedi'u cynnwys mewn Mathemateg Safon Uwch. Os ydych chi eisoes wedi meistroli hanfodion y pwnc yna dylai'r fideos eich ysgogi a rhoi mewnwelediad pellach i chi. Mae'r ffocws ar edrych yn fanylach ar enghreifftiau y gellir mynd i'r afael â hwy gan ddefnyddio gwybodaeth a geir o'r cwricwlwm.

Ni chymerir yr enghreifftiau hyn o unrhyw fanyleb arholiad unigol a gallant fynd y tu hwnt i'r hyn y mae angen i chi ei wybod ar gyfer yr arholiad; fodd bynnag, maen nhw i gyd yn darlunio cysyniadau allweddol a byddan nhw'n eich helpu chi trwy roi dealltwriaeth fwy trylwyr i chi o'r fathemateg rydych chi wedi'i hastudio.

Fideos

 • Proof by induction
 • Roots of quadratics
 • Complex numbers: Loci 1
 • Complex Numbers: Loci 2
 • Full enhancement videos playlist

AS/A level Mathemateg Resources

You can find a range of problem solving resources, Mechanics resources, competition materials, groupwork problems and other resources suitable for AS/A level Mathemateg students through the AMSP website.

AS/A level Mathemateg Bellach resources

You can find a range of videos and problem solving resources suitable for AS/A level Mathemateg Bellach students through the AMSP website.