Cynllun Gwaith RhGMBC

Mae hwn yn Gynllun Gwaith llawn ar gyfer Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch. Ar gael i holl ysgolion a cholegau'r wladwriaeth yng Nghymru. Am ddolenni, cofrestrwch gyda RhGMBC

Yn Cynllun Gwaith yn cynnwys:

  • Rhaglenni Astudio, wedi'u rhannu'n 4 hanner tymor
  • MindMap yn dangos cysylltiadau o TGAU hyd at Fathemateg Bellach A2
  • Taenlen Feistr gydag amcanion dysgu, gwybodaeth flaenorol a phynciau cysylltiedig
  • Cynlluniau is-bwnc gydag addysgeg ac adnoddau eraill
  • Ymarferion ac adnoddau addysgu
  • 3 set o Bapurau Ymarfer
  • Pwerbwyntiau a Fideos Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered ar gyfer Mathemateg Bellach
  • Pwerbwyntiau a Fideos Ystafell Ddosbarth Wyneb i Waered ar gyfer Mathemateg (ar y gweill)
  • Fideos Adolygu Cwestiwn Arholiad ar gyfer Mathemateg Safon Uwch
  • Pwerbwyntiau Dysgu Proffesiynol Mathemateg Bellach