Prosiectau Ymchwil Cyfredol - 2020/2021


O addysgu o bell mewn argyfwng i addysgu o bell o ansawdd: astudiaeth achos o allgymorth mathemateg ysgol uwchradd Covid-19 RhGMBC.

 • Astudiaethau achos o raglenni allgymorth mathemateg asyncronig RhGMBC yn ystod cau ysgolion
 • Dadansoddiad yn erbyn tueddiadau rhyngwladol Covid-19 mewn addysg ysgol, ymchwil ar ddysgu cyfunol a phrofiad 10 mlynedd RhGMBC o gynnig cyrsiau Mathemateg Bellach yng Nghymru o bell
 • Mae'r prosiect yn parhau, a bydd y canfyddiadau'n cyfrannu at ailgylchu'r deunyddiau a gynhyrchwyd yn ystod Covid-19

  Arloesi o dan Covid

 • Prosiect yn cychwyn ddechrau mis Tachwedd
 • Athrawon ac ymchwilwyr i benderfynu ffocysau

  Prosiectau Ymchwil wedi ei atal - 2019/2020

  Bydd y prosiectau hyn yn ailgychwyn pan fydd yr amodau'n caniatau

  Dulliau Dosbarth Wyneb i Waered

 • Effaith defnyddio'r dull wyneb i waered ar wytnwch myfyrwyr
 • Cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach

  Integreiddio Geogebra i Addysg Fathemateg

 • Ymchwil gychwynnol i agweddau athrawon at ddefnyddio Geogebra
 • Ymchwil gychwynnol i agweddau myfyrwyr at ddefnyddio Geogebra

  Delweddu Ystadegau a'r Cylch Ymchwilio

 • Effaith y dull pwnc a delweddu perthnasol wrth gyflwyno myfyrwyr i'r cylch trin data

  E-bostiwch fmspwales@swansea.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan.