Manylion Cysylltu

Swyddfa Abertawe

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru
Ystafell 284
Adeilad Talbot
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP

Ffôn: 01792 602793
E-bost: infofmspwales@wimcs.ac.uk

Bethan Eakins - Gweinyddwr RhGMBC (Hyfforddi) Ffôn: 01792 602334 E-bost: b.eakins@swansea.ac.uk

Caron Flynn - Cynorthwy-ydd Cymorth RhGMBC Ffôn: 01792 606845 E-bost: infofmspwales@wimcs.ac.uk

Sofya Lyakhova - Cydlynydd Ardal ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe, Arweinydd Rhaglen RhGMBC Ffôn: 01792 602793 E-bost: s.lyakhova@swansea.ac.uk

Claire Musselwhite - Gweinyddwr RhGMBC (Cyllid) Ffôn: 01792 606609 E-bost: c.e.musselwhite@swansea.ac.uk

Swyddfa Caerdydd

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru
Ystafell E/2.16
Ysgol Fathemateg
Prifysgol Caerdydd
Ffordd Senghennydd
Caerdydd CF24 4AG

Ffôn: 01792 606845 neu 029208 75554

Carl Phipps (Cydlynydd Ardal) a Bethanie Denyer (Cynorthwyydd Cymorth Prosiect) - Canol De, De Ddwyrain a Rhondda Cynon Taf E-bost: carl.phipps@swansea.ac.uk

Swyddfa Bangor

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru
Ystafell 114
Ysgol Cyfrifiadureg
Prifysgol Bangor
Stryd y Deon
Bangor LL57 1UT

Ffôn: 01248 382279

Elen Wyn Clode - Gweinyddwr Ardal ar gyfer Ynys Môn, Conwy a Gwynedd E-bost: e.w.clode@bangor.ac.uk

Swyddfa Aberystwyth

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru
Ystafell 4.03
Adeilad y Gwyddorau Ffisegol
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BZ

Ffôn: 01970 622 763 or 01970 622458

Stephen Earles ste9@aber.ac.uk and Adrian Wells adw16@aber.ac.uk - Cydlynwyr Ardal ar gyfer Ceredigion a Powys
Hayley Owen - Cynorthwyydd Cymorth Prosiect hao9@aber.ac.uk.